Juridisk erklæring for HillsVet.dk

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF DENNE SIDE

 

Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. ("Hills") opretholder dette internetsted som en service til internetfællesskabet. Indholdet (billeder og tekst) placeret af Hill's eller dets tilknyttede selskaber og Colgate-Palmolive Company er ophavsretligt beskyttet. De navne, logoer, etiketter og indpakningsdesigns ( "varemærker"), der vises på denne hjemmeside, tilhører Hill's Pet Nutrition Inc., dets koncernselskaber eller dets licensgivere, hvor angivet. Ved at placere disse varemærker på sitet, giver Hill's ikke licens til at bruge eller gengive dem. Mærkning af varemærker betegner kun Hill's varemærkeejerskabsstatus i USA. Status og markeringer af varemærker kan variere fra land til land. Du kan downloade indholdet fra denne hjemmeside, men kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Indholdet må ikke på anden måde kopieres og må ikke ændres.

 

Hill's vil bestræbe sig på at stille nøjagtige og opdaterede oplysninger til rådighed, men garanterer ikke og foregiver ikke, at disse er nøjagtige og udtømmende, og i det størst mulige omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning fralægger Hill's sig enhver form for garantier, vilkår og andre betingelser i forbindelse med dette websted og dets indhold inklusive enhver form for garantier, vilkår og betingelser, der måtte være underforstået, og hvad enten de vedrører kvalitet, egnethed til formålet, adkomst, manglende krænkelse eller andet.

 

Uanset om det modsatte måtte være udtrykt på nogen anden måde skal intet i disse betingelser og vilkår fortolkes som Hill’s fralæggelse eller begrænsning af ansvaret for død eller personskade som følge at dets uagtsomhed, for bedrageri eller for nogen anden eller for nogen anden form for ansvar, som i henhold til gældende lovgivning ikke kan fralægges eller begrænses. Lovmæssige rettigheder for brugere i deres egenskab af forbrugere har ingen indvirkning på disse vilkår.

 

Med forbehold af foregående afsnit skal Hill’s under ingen omstændigheder holdes ansvarlig (det være sig for aftalebrud, uagtsomhed eller enhver anden årsag) for nogen form for tab af fortjeneste, pønal erstatning eller særlig skadeserstatning, mistet salg, tabt indtjening, tab af brug af computerudstyr, software eller data, tabt eller spildt ledelses- eller personaletid eller for nogen form for indirekte, følgetab eller særlige tab, hvordan de end måtte være opstået.

Hill's maksimale samlede ansvar over for dig i forbindelse med denne hjemmeside, om det er kontrakt, tort, herunder uden begrænsning, uagtsomhed eller andet, er hermed udelukket.

Hill's er ikke ansvarlig for skader af nogen art som følge af din manglende mulighed for at få adgang til en hjemmeside drevet af Hill's eller din tillid til oplysningerne på hjemmesiden.

 

Hvis du klikker på visse links på www.HillsVet.dk og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller andre medlemmer af Hill's gruppe af virksomheder, vil det føre dig ind på andre hjemmesider for hvilke www.HillsVet.dk og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller andre medlemmer af Hill's koncernen, ikke påtager sig noget ansvar for.

 

Hill's indsamler kun personlige oplysninger med dit frivillige samtykke. Hill's anvender disse oplysninger i henhold til sin politik om privatlivets fred, som er beskrevet nedenfor.

 

Alle ikke-personlige oplysninger, meddelelser eller materiale, der sendes til www.HillsVet.com og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller øvrige selskaber i Hill's koncernen eller sendes til Hill's på e-mail, betragtes som ikke-fortrolige. Det betyder, at Hill's er berettiget til frit at bruge disse oplysninger i egen interesse. Vi er berettiget til at bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådanne oplysninger til et hvilket som helst formål, herunder udvikling, produktion eller markedsføring af produkter. Oplysninger, der sendes til www.HillsVet.com og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller øvrige selskaber i Hill's koncernen, skal være korrekte og lovlige og må ikke overtræde andres rettigheder.

 

Hill’s forbeholder sig ret til at tilbagetrække produkter, der henvises til på www.HillsVet.com og andre domæner ejet og drevet af Hill's eller andre selskaber i Hill's koncernen, og ændre denne juridiske erklæring på et hvilket som helst tidspunkt.