Skip to Main Content

Juridisk erklæring for HillsVet.dk

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF DENNE SIDE

 

Hill's Pet Nutrition Denmark ApS (“Hill's”) vedligeholder dette websted som en service til brugere på internettet. Indholdet (billeder og tekst), som er placeret af Hill's eller selskaber i koncernen Colgate-Palmolive Company, er beskyttet af copyright. Varemærker, logoer, etiketter og emballagedesign (“varemærker”) vist på dette websted tilhører Hill's Pet Nutrition Inc., koncernens selskaber eller dens licensgivere, hvor anført. Ved at placere disse varemærker på webstedet giver Hill's ikke licens til at bruge eller gengive dem. Markering af varemærker betegner kun Hill's ejerskab af varemærket i USA. Status og markering af varemærker kan variere fra land til land. Du må kun downloade indholdet af dette websted til personlig, ikke-kommerciel brug. Indholdet må ikke kopieres på anden måde og må ikke ændres.

 

Hill's vil gøre sig rimelige anstrengelser for at stille nøjagtige og opdaterede oplysninger til rådighed, men garanterer ikke og foregiver ikke, at disse er nøjagtige og udtømmende, og i det størst mulige omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning fralægger Hill's sig enhver form for garantier, vilkår og andre betingelser i forbindelse med dette websted og dets indhold inklusive enhver form for garantier, vilkår og betingelser, der måtte være underforstået, og hvad enten de vedrører kvalitet, egnethed til formålet, adkomst, manglende krænkelse eller andet.

 

Uanset om det modsatte måtte være udtrykt på nogen anden måde skal intet i disse betingelser og vilkår fortolkes som Hill's fralæggelse eller begrænsning af ansvaret for død eller personskade som følge af dets uagtsomhed, for bedrageri eller for nogen anden form for ansvar, som i henhold til gældende lovgivning ikke kan fralægges eller begrænses. Lovmæssige rettigheder for brugere i deres egenskab af forbrugere har ingen indvirkning på disse vilkår.

 

Med forbehold af foregående afsnit skal Hill's under ingen omstændigheder holdes ansvarlig (det være sig for aftalebrud, uagtsomhed eller enhver anden årsag) for nogen form for tab af fortjeneste, pønal erstatning eller særlig skadeserstatning, mistet salg, tabt indtjening, tab af brug af computerudstyr, software eller data, tabt eller spildt ledelses- eller personaletid eller for nogen form for indirekte, følgetab eller særlige tab, hvordan de end måtte være opstået.

Hill's samlede totale ansvar over for dig i forbindelse med dette websted, hvad enten som følge af kontraktforhold, genevoldende handling eller på anden vis, er begrænset til DKK 2500.

Hill's skal ikke hæfte for skadeserstatning under nogen form opstået ved din manglende mulighed for at få adgang til et af Hill’s drevet websted eller din tillid til oplysninger på webstedet.

 

Hvis du klikker på visse links på www.HillsVet.dk og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller andre medlemmer af Hill's gruppe af virksomheder, vil det føre dig ind på andre hjemmesider for hvilke www.HillsVet.dk og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller andre medlemmer af Hill's koncernen, ikke påtager sig noget ansvar for.

 

Hill's indsamler kun personlige oplysninger med dit frivillige samtykke. Hill's anvender disse oplysninger i henhold til sin Privatlivspolitik, som er beskrevet nedenfor.

 

Alle ikke-personlige oplysninger, meddelelser eller materiale, der sendes til www.HillsVet.dk og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller øvrige selskaber i Hill's koncernen eller sendes til Hill's på e-mail, betragtes som ikke-fortrolige. Det betyder, at Hill's er berettiget til frit at bruge disse oplysninger i egen interesse. Vi er berettiget til at bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådanne oplysninger til et hvilket som helst formål, herunder udvikling, produktion eller markedsføring af produkter. Oplysninger, der sendes til www.Hillsvet.dk og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller øvrige selskaber i Hill's koncernen, skal være korrekte og lovlige og må ikke overtræde andres rettigheder.

 

Hill’s forbeholder sig ret til at tilbagetrække produkter, der henvises til på www.HillsVet.dk og andre domæner ejet og drevet af Hill's eller andre selskaber i Hill's koncernen, og ændre denne juridiske erklæring på et hvilket som helst tidspunkt.